ក្រួចបំពង

Rate this item
(0 votes)

DEEP-FRIED QUAIL

LF:08 / $ 6:00 

 

Ingredients: Marinated with Ginger, Soya Sauce Served with Salt & Pepper Dip

 

The secret to this sandwich is to use a lot of fresh green vegetables to keep it light and refreshing. Fresh cucumber in particular will keep it cool and crisp, and I just love the smell of it. Many Americans use pickles to the same effect, but I prefer cucumbers. 

Mayonnaise is not a traditional Korean ingredient but it is used in many ways especially when we make sandwich. We also use it for Korean-style fruit
and oning ring salad and tomato salad. If you like these recipes, then someday I’ll make a video for them! Happy cooking!

 

Read 13437 times Last modified on Monday, 10 July 2017 04:45

246 comments

 • Comment Link WalteroceAl Saturday, 30 September 2017 22:26 posted by WalteroceAl

  getting viagra out of your system
  generic viagra for cheap
  can i order viagra from the chemist
  how to buy viagra in ireland
  legitimate sites to buy viagra online

 • Comment Link JesusTooca Thursday, 28 September 2017 07:39 posted by JesusTooca

  cheap viagra buy
  viagra buy online
  the pill vs viagra in japan
  safe buy generic viagra online
  get rid viagra junk mail

 • Comment Link JamesVax Wednesday, 27 September 2017 23:03 posted by JamesVax

  getting viagra ontario
  buy viagra american express
  dove comprare viagra generico online
  cheap viagra no prescription needed
  does viagra come in generic form

 • Comment Link Arthurfer Wednesday, 27 September 2017 17:58 posted by Arthurfer

  buy real viagra online australia
  do not order mexican viagra
  order free viagra samples
  buy viagra soho
  best place to buy viagra in sydney

 • Comment Link WilliamWeism Tuesday, 26 September 2017 22:42 posted by WilliamWeism

  viagra wholesalers
  cheap quality viagra
  can buy viagra singapore
  viagra sale sydney
  can you buy viagra over the counter in the us

 • Comment Link MichaelAbalo Monday, 25 September 2017 18:03 posted by MichaelAbalo

  viagra 100mg 4 st. preisvergleich
  order viagra australia
  old do you have get prescribed viagra
  order viagra online canada
  does viagra get you hard

 • Comment Link Stevelit Monday, 25 September 2017 08:36 posted by Stevelit

  order cialis safely online
  cialis online
  cialis for sale in canada
  online cialis
  buy cialis online no prescription usa

 • Comment Link DerrickRox Friday, 22 September 2017 17:07 posted by DerrickRox

  cialis 20mg pills
  cialis buy
  order cialis to canada
  buy cialis online
  can you buy cialis online in australia

 • Comment Link DonnieDrarT Sunday, 17 September 2017 23:26 posted by DonnieDrarT

  buy female cialis
  cialis online pharmacy
  cialis sale uk
  cialis canada
  cialis rush order

 • Comment Link AshleyDulty Sunday, 17 September 2017 21:39 posted by AshleyDulty

  best website buy cialis
  cialis online pharmacy
  cialis discount
  cialis online canada pharmacy
  cialis buy europe

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.