ក្រួចបំពង

Rate this item
(0 votes)

DEEP-FRIED QUAIL

LF:08 / $ 6:00 

 

Ingredients: Marinated with Ginger, Soya Sauce Served with Salt & Pepper Dip

 

The secret to this sandwich is to use a lot of fresh green vegetables to keep it light and refreshing. Fresh cucumber in particular will keep it cool and crisp, and I just love the smell of it. Many Americans use pickles to the same effect, but I prefer cucumbers. 

Mayonnaise is not a traditional Korean ingredient but it is used in many ways especially when we make sandwich. We also use it for Korean-style fruit
and oning ring salad and tomato salad. If you like these recipes, then someday I’ll make a video for them! Happy cooking!

 

Read 4594 times Last modified on Monday, 10 July 2017 04:45

236 comments

 • Comment Link Carlosmah Friday, 15 September 2017 23:21 posted by Carlosmah

  viagra generic work
  viagra online
  online viagra
  generic viagra super
  online cialis
  buy cialis online
  buy viagra from india online

 • Comment Link PatrickExema Friday, 15 September 2017 19:28 posted by PatrickExema

  cialis for daily use 5mg
  buy viagra
  viagra online
  buy viagra super force
  buy cialis
  buy cialis online
  generico cialis mexico

 • Comment Link LouisRhype Friday, 15 September 2017 07:31 posted by LouisRhype

  get viagra in kolkata
  viagra online pharmacy
  viagra online
  cheap cialis uk next day delivery
  cialis online
  cialis buy
  when will viagra come down in price

 • Comment Link RichardAnnom Wednesday, 06 September 2017 06:37 posted by RichardAnnom

  viagra dosage 25mg
  viagra without a doctor prescription
  who gets viagra on prescription
  viagra without a doctor prescription
  order non-prescription viagra

 • Comment Link WalterVep Tuesday, 05 September 2017 18:08 posted by WalterVep

  can you take viagra and antibiotics together
  viagra without a doctor prescription
  generic viagra with dapoxetine
  viagra without a doctor prescription
  cheap viagra for sale in the uk

 • Comment Link Michaeltam Monday, 04 September 2017 03:41 posted by Michaeltam

  viagra 100mg wirkung
  viagra without prescription
  order viagra india online
  viagra without a doctor prescription
  long does take 50 mg viagra work

 • Comment Link roger Wednesday, 30 August 2017 04:46 posted by roger

  Seated pedestrians are frequently https://sites.google.com/site/myhighchair71/ thought about more secure for more youthful https://highchairblog.tumblr.com children simply learning how to walk. This infant walker https://highchairweb.wordpress.com/2017/07/26/how-to-select-the-most-effective-baby-walkers-2017/ though best suits infants months old.

 • Comment Link Jessiewef Tuesday, 29 August 2017 22:06 posted by Jessiewef

  cheapest cialis new zealand
  cialis
  cialis daily use discount
  buy cialis online
  buy cheap cialis australia
  levitra buy singapore
  buy levitra online
  order levitra now
  levitra online
  cheap levitra no prescription

 • Comment Link Sam Tuesday, 29 August 2017 11:49 posted by Sam

  http://google.com

 • Comment Link WalterSab Tuesday, 29 August 2017 05:34 posted by WalterSab

  viagra pillola rosa
  buy viagra online
  viagra women sale ireland
  viagra cheap
  viagra online sales co uk

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.