ក្រួចបំពង

Rate this item
(0 votes)

DEEP-FRIED QUAIL

LF:08 / $ 6:00 

 

Ingredients: Marinated with Ginger, Soya Sauce Served with Salt & Pepper Dip

 

The secret to this sandwich is to use a lot of fresh green vegetables to keep it light and refreshing. Fresh cucumber in particular will keep it cool and crisp, and I just love the smell of it. Many Americans use pickles to the same effect, but I prefer cucumbers. 

Mayonnaise is not a traditional Korean ingredient but it is used in many ways especially when we make sandwich. We also use it for Korean-style fruit
and oning ring salad and tomato salad. If you like these recipes, then someday I’ll make a video for them! Happy cooking!

 

Read 13091 times Last modified on Monday, 10 July 2017 04:45

246 comments

 • Comment Link Johnnypanda Thursday, 24 August 2017 04:53 posted by Johnnypanda

  buy levitra canada online
  levitra
  buy levitra europe
  buy levitra online
  buy levitra super active oo

 • Comment Link Johnnypanda Wednesday, 23 August 2017 18:39 posted by Johnnypanda

  levitra online sale
  levitra price
  buy cialis viagra levitra
  levitra cost
  cheap levitra

 • Comment Link Johnnypanda Wednesday, 23 August 2017 07:42 posted by Johnnypanda

  buy levitra united states
  levitra
  levitra online buy
  levitra online
  buy levitra pen

 • Comment Link Josephevola Tuesday, 15 August 2017 17:45 posted by Josephevola

  best online casino slot machines
  slots online
  casino virtual venezuela
  online slots
  online casino play for real money

 • Comment Link buy generic cialis online Friday, 11 August 2017 14:28 posted by buy generic cialis online

  cheapest pharmacy for cialis
  generic cialis online
  generic.cialis.pills
  generic cialis online
  order generic cialis online canada

 • Comment Link Careyhoart Thursday, 10 August 2017 21:52 posted by Careyhoart

  casino games online internet gambling
  iphone slot machine real money
  best payout online casino usa
  usa online slot machines
  usa online casino gambling

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.