ក្រួចបំពង

Rate this item
(0 votes)

DEEP-FRIED QUAIL

LF:08 / $ 6:00 

 

Ingredients: Marinated with Ginger, Soya Sauce Served with Salt & Pepper Dip

 

The secret to this sandwich is to use a lot of fresh green vegetables to keep it light and refreshing. Fresh cucumber in particular will keep it cool and crisp, and I just love the smell of it. Many Americans use pickles to the same effect, but I prefer cucumbers. 

Mayonnaise is not a traditional Korean ingredient but it is used in many ways especially when we make sandwich. We also use it for Korean-style fruit
and oning ring salad and tomato salad. If you like these recipes, then someday I’ll make a video for them! Happy cooking!

 

Read 1736 times Last modified on Monday, 10 July 2017 04:45

107 comments

 • Comment Link MichaelSed Saturday, 25 November 2017 21:55 posted by MichaelSed

  viagra comprar online
  viagra prices
  viagra e seus genericos
  viagra coupons
  how can you buy real viagra online in usa

 • Comment Link Louissothe Saturday, 25 November 2017 07:20 posted by Louissothe

  buy viagra costa rica
  viagra prices
  generic viagra from us
  viagra coupons
  sildenafil citrate 50mg india

 • Comment Link Floyderori Saturday, 25 November 2017 01:47 posted by Floyderori

  buy viagra online italy
  viagra coupons
  can you buy generic viagra us
  cost of viagra
  does walmart carry generic viagra

 • Comment Link CarrieDinia Friday, 24 November 2017 05:33 posted by CarrieDinia

  loan places
  personal loan with bad credit
  1 hour payday loans direct lender
  apply loans

 • Comment Link VictorToigh Thursday, 23 November 2017 19:17 posted by VictorToigh

  cheap cialis once day
  cialis online
  how to split cialis pills
  buy cialis online
  buy cialis generic canada

 • Comment Link VictorPax Thursday, 23 November 2017 00:43 posted by VictorPax

  generic viagra with dapoxetine
  viagra without a prescription
  how to use sildenafil tablets
  viagra without prescription
  buy viagra next day shipping

 • Comment Link JamesBek Wednesday, 22 November 2017 00:43 posted by JamesBek

  cialis viagra sale canada
  cialis cheap
  cheap brand cialis online
  cialis prices
  cialis mail order in canada

 • Comment Link RichardIdorp Tuesday, 21 November 2017 09:43 posted by RichardIdorp

  where to buy cialis online in uk
  cialis price
  cialis for sale online
  cheap cialis
  viagra and cialis for sale

 • Comment Link ErickCemia Tuesday, 21 November 2017 00:16 posted by ErickCemia

  cheap cialis online uk
  cialis price
  red cialis pills
  cialis prices
  how to use cialis 20mg tablets

 • Comment Link Herbertber Sunday, 19 November 2017 06:20 posted by Herbertber

  propecia and viagra together
  viagra without a doctor visit
  does viagra get you mood
  viagra without prescription
  legitimate places to buy viagra online

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.