ក្រួចបំពង

Rate this item
(0 votes)

DEEP-FRIED QUAIL

LF:08 / $ 6:00 

 

Ingredients: Marinated with Ginger, Soya Sauce Served with Salt & Pepper Dip

 

The secret to this sandwich is to use a lot of fresh green vegetables to keep it light and refreshing. Fresh cucumber in particular will keep it cool and crisp, and I just love the smell of it. Many Americans use pickles to the same effect, but I prefer cucumbers. 

Mayonnaise is not a traditional Korean ingredient but it is used in many ways especially when we make sandwich. We also use it for Korean-style fruit
and oning ring salad and tomato salad. If you like these recipes, then someday I’ll make a video for them! Happy cooking!

 

Read 8598 times Last modified on Monday, 10 July 2017 04:45

246 comments

 • Comment Link OllieJaw Friday, 02 February 2018 12:35 posted by OllieJaw

  can buy cialis over counter usa
  cialis generico online
  buy cialis cheap generic
  cialis online
  buy cialis in vancouver
  generic cialis tadalafil
  cheapest brand cialis online
  tadalafil generic
  cialis professional sale

 • Comment Link Isabelrof Friday, 02 February 2018 10:15 posted by Isabelrof

  appetite suppressants that work
  appetite suppressant
  weight loss pills for women
  weight loss medications

 • Comment Link MarvinTaw Friday, 02 February 2018 06:12 posted by MarvinTaw

  buy cialis bangkok
  cialis online
  cheap cialis generic canada
  buy cialis online
  order cialis canada
  tadalafil generic
  cialis for sale in the us
  generic cialis
  best place buy generic cialis online

 • Comment Link Tysonrog Thursday, 01 February 2018 07:15 posted by Tysonrog

  how to get cialis or viagra
  viagra without a doctor's prescription
  como tomar citrato de sildenafil 50mg
  viagra without prescription
  name female viagra pill
  generic viagra
  viagra 100mg preis apotheke
  generic viagra 100mg
  cheapest female viagra

 • Comment Link PeggyTus Monday, 29 January 2018 03:16 posted by PeggyTus

  payday loans online
  payday loans online
  payday loans online
  payday loans no credit check

 • Comment Link DavidSip Monday, 29 January 2018 01:43 posted by DavidSip

  viagra price in qatar
  viagra without a doctor prescription
  buy viagra ontario
  viagra over the counter
  viagra 25 mg fiyat
  sildenafil
  best place buy viagra online yahoo
  sildenafil
  viagel oral gel sildenafil 100 mg

 • Comment Link DavidSip Sunday, 28 January 2018 12:32 posted by DavidSip

  viagra 50mg efeito
  viagra without a doctor prescription
  sale viagra tescos
  viagra without doctor
  natural viagra online australia
  sildenafil citrate 100 mg pills
  what is cheaper viagra cialis levitra
  sildenafil citrate
  what the best site to buy viagra

 • Comment Link Darinarrof Sunday, 28 January 2018 01:01 posted by Darinarrof

  viagra price philippines
  viagra no prescription
  viagra online kaufen in deutschland
  viagra over the counter
  kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta
  sildenafil citrate 100 mg pills
  can buy viagra europe
  sildenafil citrate
  sildenafil vorst 50 mg

 • Comment Link Samuelded Saturday, 27 January 2018 18:50 posted by Samuelded

  online viagra in usa
  viagra without doctor
  viagra 100mg halbe tablette
  viagra over the counter
  much does each viagra pill cost
  sildenafil citrate 100 mg pills
  buying viagra from a chemist
  sildenafil citrate 100 mg pills
  cuanto cuesta el viagra de 50 mg

 • Comment Link Donaldnup Saturday, 27 January 2018 12:02 posted by Donaldnup

  can buy cialis canada
  cialis coupons
  cialis canada cheap
  cialis coupons
  buy real cialis online
  cialis no prescription
  can i buy cialis over the counter in usa
  cialis no prescription
  order cialis us

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.