ក្រួចបំពង

Rate this item
(0 votes)

DEEP-FRIED QUAIL

LF:08 / $ 6:00 

 

Ingredients: Marinated with Ginger, Soya Sauce Served with Salt & Pepper Dip

 

The secret to this sandwich is to use a lot of fresh green vegetables to keep it light and refreshing. Fresh cucumber in particular will keep it cool and crisp, and I just love the smell of it. Many Americans use pickles to the same effect, but I prefer cucumbers. 

Mayonnaise is not a traditional Korean ingredient but it is used in many ways especially when we make sandwich. We also use it for Korean-style fruit
and oning ring salad and tomato salad. If you like these recipes, then someday I’ll make a video for them! Happy cooking!

 

Read 4316 times Last modified on Monday, 10 July 2017 04:45

230 comments

 • Comment Link AliceMok Monday, 01 January 2018 19:46 posted by AliceMok

  online casino
  free casino games
  free casino games
  real money casino

 • Comment Link Nancydum Monday, 01 January 2018 09:40 posted by Nancydum

  real money casino
  free casino games
  real money casino
  casino online

 • Comment Link PaulineHoike Saturday, 30 December 2017 22:09 posted by PaulineHoike

  online casino
  real money casino
  real money casino
  free casino games

 • Comment Link Carlosovarl Saturday, 30 December 2017 16:27 posted by Carlosovarl

  roulette online real money for macs
  casino
  casino gamble gambling virtual
  online casinos
  online roulette european

 • Comment Link Barbarathoup Saturday, 30 December 2017 14:47 posted by Barbarathoup

  online casino
  real money casino
  casino games
  online casino

 • Comment Link WilliamCew Friday, 29 December 2017 17:25 posted by WilliamCew

  viagra soft tabs cheap
  viagra without prescription
  cialis viagra sale canada
  viagra without a doctor prescription online
  cheap viagra online in uk
  cheap viagra
  super kamagra 100mg sildenafil 60mg dapoxetin
  cheap viagra
  best sites to order viagra

 • Comment Link CordieSwepe Friday, 29 December 2017 13:35 posted by CordieSwepe

  casino games
  free casino games
  free casino games
  free casino games

 • Comment Link Stevenor Friday, 29 December 2017 12:17 posted by Stevenor

  viagra generic overnight
  viagra without presciption online
  can split 100mg viagra
  viagra without prescription
  where to buy sildenafil online
  cheap viagra
  can get viagra walk in clinic
  cheap viagra
  what is the use of viagra pills

 • Comment Link Alexaral Friday, 29 December 2017 01:11 posted by Alexaral

  free casino games
  casino online
  real money casino
  real money casino

 • Comment Link JesseSnifs Thursday, 28 December 2017 19:58 posted by JesseSnifs

  risk buying viagra line
  viagra without a prescription
  sildenafil 100 mg en chile
  viagra without a prescription
  get some viagra
  viagra cheap
  generic viagra shipping canada
  viagra prices
  buy viagra in islamabad

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.