បង្គា&ត្រីបំពងម្ស៉ៅ

Rate this item
(0 votes)

DEEP-FRIED ​SHRIMPS OR FISH 

LF:05 / $ 5.50 

 

Ingredients: Served with Salt & Pepper Dip 

 

My favorite version of homemade ebi senbei uses all mochi (glutinous) rice, is flavored with dried shrimp, and fried in oil to become puffy and crispy. The basic recipe can be adapted for different flavors and cooking methods. It's a great way to use leftover rice.

 

Read 79905 times Last modified on Tuesday, 25 July 2017 02:16

5434 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

  • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
  • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
  • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
  • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
  • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

  • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
  • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
  • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
  • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
  • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.