ស្លាបមាន់បំពង

Rate this item
(0 votes)

DEEP-FRIED CHICKEN WING

LF:09 / $ 6:00

 

Ingredients: Marinated with Ginger, Soya Sauce, Sesame Oil and Ginger Sauce 

 

As we know, the most common poultry in the whole wide world is chickne and of all parts, I like the wings best as it is least fleshy. I don't fancy eating chicken unless they are of the organic variety excuse me yes, for health resons. Dried up overcooked chicken tastes horrible-very much like no teste and flavor and eating food which has no test is like eating paper.Rather than eat paper or wooder sticks, I rather have my chicken poached first before frying or roasting. extra work, but works very well Bring the chicken wing include with Sweet Sour Suce solution makes the meat moist and tender.

especialy for whole chicken, poaching in water or any type of liquid: such as chicken broth etc help very much to keep chicken meat sofft. Just add salt and cook.

Read 25429 times Last modified on Tuesday, 25 July 2017 02:12

839 comments

 • Comment Link Online Payday Loan Monday, 02 April 2018 21:00 posted by Online Payday Loan

  poor credit loans credit loans credit loans bad credit loans direct lenders

 • Comment Link Online Loan Monday, 02 April 2018 20:43 posted by Online Loan

  get a personal loan loan application unsecured loans lenders loan application

 • Comment Link Get A Loan Monday, 02 April 2018 19:31 posted by Get A Loan

  payday loans canada how to get money fast online loan cash advance loans direct lender

 • Comment Link Money Loan Monday, 02 April 2018 18:59 posted by Money Loan

  need money now christmas loan need cash now loans for bad credit with monthly payments

 • Comment Link A Payday Loan Monday, 02 April 2018 14:32 posted by A Payday Loan

  poor credit loans credit loans no credit loans credit loans

 • Comment Link ShaneCof Monday, 02 April 2018 12:01 posted by ShaneCof

  viagra girls get mood
  buy generic viagra online
  viagra uk price comparisons
  buy generic viagra
  soft viagra online
  viagra pills 100 mg
  buying viagra in punta cana
  viagra tablets
  viagra sale high street

 • Comment Link Daltonkeert Monday, 02 April 2018 11:57 posted by Daltonkeert

  buying viagra in australia
  viagra tablets
  viagra women sale uk
  viagra tablets
  get viagra no prescription
  viagra sale
  what is price of viagra
  viagra for sale uk only
  online pharmacy viagra usa

 • Comment Link jmiinfaw Monday, 02 April 2018 10:41 posted by jmiinfaw

  no prescription viagra
  cheap viagra
  generic brands of viagra online
  [url=http://purseInstock.com/]viagra online[/url] OK’

 • Comment Link insurance Monday, 02 April 2018 09:29 posted by insurance

  auto insurance best auto insurance in florida best car insurance companies auto insurance company

 • Comment Link auto insurance Monday, 02 April 2018 06:02 posted by auto insurance

  best auto insurance best car insurance companies 2018 best auto insurance companies good2go auto insurance quotes

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.