ក្លឹបសែនវិច

Rate this item
(0 votes)

CLASSIC CLUB SANDWICH 

LF:03 / $ 6:00

 

Ingredients: Toast, Chicken, Bacon, Ham, Cheese, Tomato, Boiled Egg, Salad and Myonnaise  

 

Is there anything more uniquely American than stacking a sandwich on top of another sandwich?The club sandwich is one of those stalwart diner classics that you can count on being delicious just about anywhere. Usually a double-decker concoction layered with turkey, bacon, lettuce, tomato and mayo, it kind of just begs to be tinkered with. As we've probably already told you, our favorite turkey club sandwich of all time lives at Brooklyn's Court Street Grocers. That version,which includes a layer of turkey confit that takes about 24 hours to cook, is best eaten there, unless you're really committed to a multi-day turkey club project at home.

But really, to be a club, a sandwich must only have multiple layers, be incredibly decadent and usually (although not always!) include bacon. We scoured the internet for our favorite riffs on the turkey club, from savory to sweet, and pulled them together for you today. Some, like the lovely smoked salmon club, we were prepared to find. Some, like the Tuna club totally blew our minds. What's your favorite take on the club sandwich?

Read 34688 times Last modified on Monday, 10 July 2017 04:42

1630 comments

 • Comment Link Josephrem Monday, 02 April 2018 21:56 posted by Josephrem

  when does generic viagra go on sale
  viagra generic
  trusted sites generic viagra
  viagra generic
  viagra filmtabletten 100 mg
  viagra for sale uk only
  viagra online buying
  viagra online sales
  cheap generic viagra pills online

 • Comment Link SxhTyday Monday, 02 April 2018 20:50 posted by SxhTyday

  Cancer is an abnormal growth of cells. buy viagra soft online generic viagra for men buy online viagra [url=http://viagraformenvfa.com/]viagra pills for men[/url] Okay how does one fix it please. OK’

 • Comment Link krcObext Monday, 02 April 2018 20:11 posted by krcObext

  Our opponents can threaten our freedom, but they can't kill our spirit. viagra generic viagra reviews buying brand viagra [url=http://generic-viagracelak.com/]teva generic viagra[/url] Combination therapy was associated with more hematologic and gastrointestinal toxicity. OK’

 • Comment Link jmiinfaw Monday, 02 April 2018 16:22 posted by jmiinfaw

  brand viagra online
  sildenafil 100
  buy viagra generic
  [url=http://purseInstock.com/]sildenafil generic[/url] OK’

 • Comment Link loxgrogs Monday, 02 April 2018 08:41 posted by loxgrogs

  Even if the results are terrifying, you are learning a bit more about this person that will help you in the future like soy being out completely. buy tadalafil 20mg price cheap cialis cheap tadalafil [url=http://hopcialisraj.com/]buy cialis[/url] Connect Legal Contact contact twitter facebook disclaimer privacy policy terms of service 101 S Ellsworth, San Mateo, CA 94401 650. OK’

 • Comment Link Eldonhoofe Sunday, 01 April 2018 18:33 posted by Eldonhoofe

  cialis online for sale
  generic cialis online without script
  cheap cialis generic no prescription
  cialis generic
  how to take cialis pills
  buy cialis
  buy discount cialis online
  cheap cialis
  buy real cialis uk

 • Comment Link RichardBam Sunday, 01 April 2018 15:56 posted by RichardBam

  cialis tadalafil buy online
  cheap cialis
  cialis online cheap no prescription
  buy cialis online
  cheap kamagra cialis
  cialis tablets
  buy cialis 20mg online
  cialis canada
  take cialis pills

 • Comment Link jmiinfaw Sunday, 01 April 2018 09:02 posted by jmiinfaw

  buy brand name viagra
  cheap viagra
  viagra soft
  [url=http://purseInstock.com/]cheap viagra[/url] OK’

 • Comment Link Fbtjainy Sunday, 01 April 2018 07:47 posted by Fbtjainy

  This is because the pancreas cells that make insulin stop working. cheap cialis cialis online tadalafil [url=http://gocialisgjb.com/]cialis 20mg[/url] The gastroenterologist who performs the biopsy will often see a characteristic pattern on the lining of the small bowel but the diagnosis is confirmed by the pathologist who looks at the specimens under a microscope. OK’

 • Comment Link ArthurTielt Sunday, 01 April 2018 04:33 posted by ArthurTielt

  buy cialis uk next day delivery
  buy cialis
  cialis for sale australia
  buy cialis online
  buy generic viagra cialis levitra
  cialis pills
  cheap non prescription cialis
  cialis pills
  cialis pills cheap

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.