មីឆាសាច់

Rate this item
(0 votes)

FRIED NOODLE WITH MEAT  

MC:30 / $ 6:00

 

Ingridients: Chicken, Beef, Pork, Fried, Vegetables, Servered with Chili Sauce  

 

 

Read 97 times Last modified on Monday, 24 July 2017 02:09

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

  • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
  • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
  • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
  • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
  • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

  • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
  • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
  • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
  • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
  • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.