ខ្មែរសិត

Rate this item
(1 Vote)

KHMER SET MENU 

MC:58 / $ 17:00

Ingridients: Papaya Salad & Deep-Fried Chicken Wing, Kakor Fish Soup, Chicken Satay & Fried Proma Fish, Banana Fritter with Ice Cream.   

 

 

Read 9081 times Last modified on Saturday, 08 July 2017 06:43

804 comments

 • Comment Link Ulrich Monday, 19 March 2018 03:30 posted by Ulrich

  online casinos 2016
  pogo casino slots
  casino games roulette
  online casino slots

 • Comment Link WillienistE Monday, 19 March 2018 00:23 posted by WillienistE

  cheap cialis viagra online
  cialis generic
  buy cialis manila
  generic cialis online pharmacy
  cheap cialis/ viagra levitra
  buy cialis online
  buy cialis viagra online
  cialis online
  cialis discount pharmacy

 • Comment Link Kevinmut Sunday, 18 March 2018 22:27 posted by Kevinmut

  adobe illustrator cs6
  creative suite
  adobe reader x download
  adobe creative suite
  adobe cs2 download
  photoshop cs5
  cs go
  adobe photoshop cc
  adobe support

 • Comment Link Jermaine Sunday, 18 March 2018 20:57 posted by Jermaine

  casino games free
  casino online application
  casino online gambling
  casino games free online

 • Comment Link Lea Sunday, 18 March 2018 19:40 posted by Lea

  online casino
  online casinos 2016
  casino g
  best online casino games free

 • Comment Link Rocco Sunday, 18 March 2018 18:08 posted by Rocco

  vegas casino games
  casino games slots
  vegas casino games
  casino online application

 • Comment Link JimmyMic Sunday, 18 March 2018 17:17 posted by JimmyMic

  buy cialis generic online
  generic cialis
  order cialis online prescription
  buy generic cialis online
  generic cialis cheap
  cialis
  buy cialis tablets
  online cialis
  where can i get cheap cialis

 • Comment Link PlpGaunc Sunday, 18 March 2018 09:55 posted by PlpGaunc

  para que sirve el amoxil
  amoxil 500 dosage
  amoxil suspens?o pre?o
  [url=http://amoxilpillbuy.com/]amoxil generic name[/url] ’

 • Comment Link Richardtog Sunday, 18 March 2018 09:45 posted by Richardtog

  download adobe flash player
  adobe creative suite
  adobe photography plan
  creative suite
  edebe
  adobe photoshop cc 2017
  photoshop cs6 download
  adobe photoshop cc 2017
  download

 • Comment Link JimmyMic Sunday, 18 March 2018 09:12 posted by JimmyMic

  non generic cialis sale
  cialis generic
  buy cialis online with american express
  generic cialis online pharmacy
  cheap cialis rx
  cialis online
  order cialis online from canada
  cialis online pharmacy
  order cialis paypal

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.