ស៊ីសាសាលាដ

Rate this item
(1 Vote)

CAESAR SALAD 

SA: 09 / $7:50 

  

Ingredient: Romain Lettuce, Bread Crouton, Bacon, Grilled Chicken and Pamesan Cheese  

Read 30614 times Last modified on Monday, 10 July 2017 03:56

1532 comments

 • Comment Link MichaelPoick Monday, 02 April 2018 06:05 posted by MichaelPoick

  cheapest cialis world
  generic cialis online without script
  buy levitra cialis
  cialis generic
  cialis pills amazon
  cheap cialis
  cheap viagra and cialis
  cialis online
  cialis professional 20 mg pills

 • Comment Link Samebeld Monday, 02 April 2018 04:48 posted by Samebeld

  order usa cialis online
  generic cialis
  cheap cialis next day delivery
  buy cheap cialis online

 • Comment Link bbnamism Sunday, 01 April 2018 19:52 posted by bbnamism

  When infection and inflammation are under control, then surgery will be done to remove what is left of the ruptured appendix. viagra pro generic viagra viagra free sample [url=http://loviagraosn.com/]buy viagra[/url] For some suspected low-grade grade II tumors, only a course of watchful waiting and symptomatic therapy is opted for. OK’

 • Comment Link ArthurTielt Sunday, 01 April 2018 16:42 posted by ArthurTielt

  cialis pills australia
  buy cialis online
  cheap cialis professional
  cialis
  should you buy cialis online
  cialis canada
  cheapest cialis uk
  cialis canada
  order brand cialis online

 • Comment Link jmiinfaw Sunday, 01 April 2018 08:53 posted by jmiinfaw

  viagra brand by online
  buy sildenafil
  free viagra samples
  [url=http://purseInstock.com/]generic viagra online[/url] OK’

 • Comment Link RichardBam Sunday, 01 April 2018 08:25 posted by RichardBam

  where to buy cialis online
  buy cialis
  buy cialis levitra and viagra
  buy cialis online
  buy cialis 20 mg online
  cialis pills
  order cialis at online pharmacy
  cialis canada
  blood pressure pills and cialis

 • Comment Link Alvinqueft Sunday, 01 April 2018 07:56 posted by Alvinqueft

  where to order cialis online safe
  generic cialis online without script
  buy cialis from canada online
  generic cialis online without script
  generic cialis cheap canada
  buy cialis online
  discount generic cialis canada
  cheap cialis
  buy cialis online from uk

 • Comment Link RichardBam Sunday, 01 April 2018 05:27 posted by RichardBam

  what do cialis pills look like
  cheap cialis
  black cialis discount you
  cheap cialis
  buy cheap cialis in canada
  cialis pills
  order cialis net
  cialis canada
  order cialis at online pharmacy

 • Comment Link Jerrodhilla Sunday, 01 April 2018 04:52 posted by Jerrodhilla

  cheap generic cialis canada
  buy generic cialis
  where to order cialis online
  generic cialis online without script
  cialis sale ireland
  cheap cialis
  buy cialis online in canada
  cialis online
  cialis viagra levitra for sale

 • Comment Link Eldonhoofe Sunday, 01 April 2018 02:00 posted by Eldonhoofe

  how to order generic cialis
  generic cialis online without script
  cialis discount australia
  generic cialis online pharmacy
  discount cialis viagra
  cialis online
  is it legal to order cialis online
  cialis
  buy cialis beijing

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.