ញាំល្ហុងបន្លែ

Rate this item
(0 votes)

PAPAYA SALAD 

VF:01 / $ 4:50

 

Ingredients: Carrot, Herb, Peanut and Salt 

 

I have never tried raw papaya salads before and when I saw this recipe I thought of giving it a try. It was really good with a mix of different flavors of slightly tangy, sweet and hot with crunchy vegetables and peanuts.
I didn’t have Seitan (a vegetarian wheat meat), so omitted it. Try this simple but really good healthy salad with raw papaya. I only made half the amount and it was sufficient for both of us…

 

Recipe:
250 gm - 400 gm Green Papaya peeled and shredded or julienned
30 gm Roasted Peanuts
2 Carrots, peeled and grated or cut into juliennes
50 gm Green Beans
1 shallot
100 gm Tomatoes


For the vinaigrette:
1-2 cloves garlic
2 shallot slice
2 tablespoons palm sugar
4 tablespoons soy sauce
Juice of 2-3 limes

Method
Prepare the vinaigrette by mixing the garlic, some chilli without seeds, sugar and soy sauce in a mortar, or mix it in a blender. Add lime juice and mix well.
Blanch green beans and cut into irregular strips. Chop the tomatoes and shallot slice.
Chop the seitan into cubes and fry with a little oil.
Remove seeds from chilli and mince.
Assemble the salad using the green papaya as a base. Add the remaining ingredients.
Dress with vinaigrette.

 

Read 28895 times Last modified on Monday, 10 July 2017 06:14

1546 comments

 • Comment Link SxhTyday Monday, 02 April 2018 20:34 posted by SxhTyday

  Demographic variables were summarised using descriptive statistics, including mean, standard deviation and range for continuous variables, and frequencies and percentages for categorical variables. buy viagra pills sex pills for men viagra cheap viagra uk [url=http://viagraformenvfa.com/]viagra for men[/url] Diagnosis of infant botulism is achieved via bioassay, and this study unsurprisingly may take many days to return, leaving the treatment team with the dilemma of treating without a conclusive diagnosis. OK’

 • Comment Link MarcosPurce Monday, 02 April 2018 19:14 posted by MarcosPurce

  cost viagra pills
  viagra tablets
  take half viagra pill
  viagra pill
  viagra at discount
  viagra for sale uk
  price of viagra in america
  viagra online sales
  viagra 100 mg versus levitra 20 mg

 • Comment Link ShaneCof Monday, 02 April 2018 13:27 posted by ShaneCof

  getting viagra prescription online
  generic viagra
  slimming pill female viagra
  buy generic viagra online
  can you get viagra from a walk in clinic
  viagra tablet
  cheapest viagra net
  viagra pills
  show me a picture of a viagra pill

 • Comment Link Jamessup Monday, 02 April 2018 11:13 posted by Jamessup

  viagra generico en 24 horas
  buy generic viagra
  viagra 50 mg filmtabletta
  buy generic viagra online
  compare prices herbal viagra
  viagra pill
  when is viagra going generic in usa
  viagra pill
  where to get viagra for men

 • Comment Link WilliamEnham Monday, 02 April 2018 10:20 posted by WilliamEnham

  generic cialis buy
  generic cialis
  cheap cialis one day
  generic cialis online without script
  cialis at discount price
  buy cialis online
  cheap cialis daily
  cialis
  buy cialis no prescription uk

 • Comment Link MichaelPoick Monday, 02 April 2018 08:24 posted by MichaelPoick

  cialis pills canada
  generic cialis online pharmacy
  order-cialis.com
  generic cialis online without script
  generic cialis cheap canada
  cheap cialis
  cheap cialis without rx
  buy cialis
  cialis average wholesale price

 • Comment Link Geraldboani Monday, 02 April 2018 05:49 posted by Geraldboani

  m http://viagraivo.com generic viagra online
  does viagra make you bigger or just hard
  http://viagraivo.com viagra after brachytherapy

 • Comment Link Michaeloximb Monday, 02 April 2018 01:12 posted by Michaeloximb

  cialis buy us
  buy cialis online
  cialis buy with paypal
  buy cialis online
  buy cialis sydney
  canadian cialis
  buy cialis online new zealand
  cialis canada
  cheapest cialis india

 • Comment Link LewisCer Sunday, 01 April 2018 15:13 posted by LewisCer

  how to buy cialis online safely
  buy cialis
  can i buy cialis over the counter in canada
  buy cialis online
  buy cheap cialis usa visa
  cialis usa
  best discount cialis
  cialis pills
  buy cialis online new zealand

 • Comment Link Alvinqueft Sunday, 01 April 2018 09:46 posted by Alvinqueft

  taking two cialis pills
  generic cialis online pharmacy
  cialis online buy
  generic cialis online pharmacy
  order cialis online mastercard
  cialis
  where can i buy cialis or viagra on line
  cheap cialis
  cialis daily for sale

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.